Historia współczesna

Już po objęciu funkcji dyrektora przez panią mgr Jadwigę Babiak (1991) podjęto próby zakupu budynku biurowca Elewatora Zbożowego, który w nowej sytuacji gospodarczej był dla tego przedsiębiorstwa zbyt duży. Starania te zakończyły się sukcesem w 1993 roku. Pierwszy krok na drodze do nowej szkoły został wykonany 20 grudnia 1993 roku. Wówczas miało miejsce podpisanie aktu notarialnego. Kurator Oświaty w Kaliszu wykupił biurowiec Elewatora Zbożowego w Kępnie, a następnie w styczniu 1994 roku przekazał budynek w administrowanie dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krążkowach w powiecie kępińskim. Rozpoczęła się adaptacja budynku na potrzeby szkolne. Szczególne natężenie prac nastąpiło podczas wakacji po to, aby już od l września rozpocząć naukę w obu budynkach i tym samym rozwiązać ogromne trudności lokalowe z jakimi borykała się szkoła w ostatnich latach. Większość prac została wykonana społecznie przez rodziców. Rodzicom w ich pracy przewodził Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Finansowo przedsięwzięcie wspierane to było przez władze Gminy Kępno.

Uroczyste otwarcie nowego budynku nastąpiło 12 października 1994 roku z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, państwowych, parlamentarzystów i władz oświatowych, w obecności młodzieży szkolnej i rodziców.

Dzięki tej adaptacji znacznie poprawiły się warunki pracy w szkole. Szkoła wzbogaciła się o 6 sal lekcyjnych, zastępczą salę gimnastyczną, świetlicę, kuchnię, gabinet lekarski, bibliotekę i inne pomieszczenia, które w dużym stopniu poprawiły funkcjonowanie szkoły.

Reklama
%d blogerów lubi to: